PSALM ŚLUBNY

Para Młoda może zadecydować o doborze tekstu Psalmu ślubnego (responsoryjnego, pasującego do ceremonii) śpiewanego między czytaniem a Ewangelią. Najpopularniejsze psalmy to: Psalm 128 (Błogosławiony, kto się boi Pana), Psalm 34 (Przez całe życie będę sławił Pana), Psalm 33 (Pełna jest ziemia łaskawości Pana).

 

PSALM 128
 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana,

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,

szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny

w zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki

dookoła twego stołu.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Tak będzie błogosławiony człowiek,

który się boi Pana!

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi

I obyś oglądał pomyślność Jeruzalem

Przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Psalm responsoryjny
 

Psalm responsoryjny

wersja na Boże Narodzenie

PSALM 34

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.


PSALM 33

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.