FAQ – najczęściej zadawane pytania

PYTANIA i ODPOWIEDZI (faq)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące świadczonych przeze mnie usług ślubnych

Całkowity koszt wykonania części zmiennych Mszy Świętej zależy od dwóch rzeczy – miejscowości, w której ma się odbyć ceremonia oraz tego, czy będę musiała przyjechać z własnym instrumentem. Zapraszam do zapoznania się z cennikiem moich usług ślubnych.

Koszt oprawy jest stały i nie zależy od liczby wykonywanych przeze mnie utworów w ramach części zmiennych Mszy Świętej (4-5 utworów) oraz sposobu akompaniamentu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient zamawia jeden utwór na początku ceremonii, wówczas honorarium jest “do lekkiej negocjacji”.

Podane przeze mnie honorarium obejmuje wykonanie części zmiennych Mszy Świętej (4-5 utworów) przy akompaniamencie parafialnych organów oraz koszt mojego dojazdu w obie strony. Za zgodą organisty mogę także wykonać kilka części stałych, co delikatnie wpływa na wysokość honorarium.

Moja oferta dotyczy oprawy ceremonii zaślubin (kościół, kaplica, urząd stanu cywilnego itp.). Istnieje możliwość wykonania przeze mnie kilku utworów na początku uroczystości weselnych, jednak tylko jako „dodatku”.

Gdyby chcieli Państwo usłyszeć podczas takiej uroczystości recital muzyki trochę poważniejszej niż rozrywkowa, tj. operetkowej czy musicalowej, z towarzyszeniem pianisty mogę wykonać półgodzinny lub godzinny recital. Serdecznie zapraszam do posłuchania przykładowych utworów z takiego repertuaru.

Oczywiście, jest to tylko kwestia porozumienia w sprawie repertuaru i akompaniamentu.

Adnotacja przy dacie oznacza, że Klienci dokonali płatności zadatku lub całego honorarium, zatem podana godzina jest dla Nich zarezerwowana i tylko Oni mogą mnie zwolnić z wykonania usługi.

Przeciętna liczba utworów do wykonania to 5 (na Wejście, Ofiarowanie, Komunię, Uwielbienie, Wyjście). Często trzeba zrezygnować z utworu na Uwielbienie, zwłaszcza kiedy niewielu gości przystępuje do komunii świętej, żeby sztucznie nie przedłużać obrzędu. Dodatkowo mogę wykonać niektóre części stałe Mszy Świętej, jednak zawsze trzeba to skonsultować z parafialnym organistą (w niektórych parafiach proboszcz nie wyraża na to zgody).

Świadczę usługi na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Proszę zobaczyć na mapie, gdzie już wystąpiłam (czerwone) oraz gdzie wystąpię (żółte).

Jeżeli tylko między ceremoniami będzie wystarczająco dużo czasu, abym mogła spokojnie dojechać, oczywiście mogę śpiewać na więcej niż jednej ceremonii w ciągu jednego dnia.

W takiej sytuacji mogę przyjechać z własnym pianinem cyfrowym YAMAHA, które posiada bardo dobre brzmienie organowe oraz przenośnym zestawem nagłośnieniowym PEAVEY ESCORT 3000 wraz z mikrofonem SENNEHEISER. Potrzebny jest wtedy dostęp do źródła prądu w zasięgu 50 metrów od miejsca, w którym miałby stać instrument. Jest to usługa dodatkowo płatna.
Możliwe jest także wykonanie wszystkich utworów a capella (bez towarzyszenia instrumentu).

Mogę akompaniować sobie sama, współpracować z parafialnym organistą, zaprosić do współpracy zaprzyjaźnionego profesjonalistę (usługa dodatkowo płatna) lub wykonać utwory a capella (bez towarzyszenia instrumentu). Zależy to od życzenia Państwa i ustaleń w parafii.

Oczywiście – po pierwsze nikt nie lubi być zaskakiwany, po drugie niektórzy organiści zamykają drzwi na chór i mogę zwyczajnie nie dostać się do instrumentu, po trzecie choć kilka chwil rozmowy przed ceremonią zapewnia zazwyczaj spokojną i harmonijną współpracę.

Oczywiście, warunkiem jest odpowiednio wcześnie przekazana informacja o takim życzeniu, co pozwoli mi poszukać nut lub chociaż nagrania. Chętnie poszerzam swój repertuar o coraz to nowe utwory. Wykonanie utworów na życzenie nie wpływa na wysokość mojego wynagrodzenia.

Jeżeli wybrane zostaną utwory z podanego na stronie repertuaru, to wystarczy jeśli otrzymam ostateczną informację najpóźniej na kilka dni przed samą ceremonią. W wypadku utworów na życzenie muszę taką informację otrzymać odpowiednio wcześniej.

Całkowita rezygnacja z organisty zależy oczywiście od Państwa, wiąże się jednak z kilkoma ograniczeniami – nie wszystkie fragmenty Mszy jestem w stanie zagrać, więc np. odpowiedzi kapłanowi byłyby tylko śpiewane, bez akompaniamentu. Po drugie, musieliby Państwo zadbać o to, by udostępniono mi instrument, żeby nie okazało się np. że wejście na chór jest zamknięte, instrument niedostępny.

Jeżeli chcieliby Państwo spotkać się ze mną, nie widzę najmniejszego problemu. Oczywiście pod warunkiem, że takie spotkanie nie będzie wiązało się z odbyciem przeze mnie dalszej podróży. Często do takiego spotkania dochodzi bezpośrednio po innej oprawianej przeze mnie ceremonii ślubnej. W ten sposób dodatkowo zyskują Państwo możliwość sprawdzenia „na żywo” jakości moich usług. Z mojej jednak strony bezpośrednie spotkanie nie jest niezbędne. Często wystarczy dobry kontakt mailowy lub telefoniczny, a do spotkania dochodzi dopiero podczas samej ceremonii.

Oczywiście, na życzenie Państwa możemy zawrzeć umowę. Gotowy wzór mogę przesłać mailem, faksem lub pocztą. Z mojej strony nie jest to niezbędne, gdyż wystarczającym potwierdzeniem rezerwacji jest dla mnie wpłacona zaliczka oraz przekazanie reszty honorarium najpóźniej w dniu ceremonii.

Oczywiście, prowadzę działalność gospodarczą i na życzenie Państwa mogę wystawić rachunek za wykonaną usługę.

Płatności z tytułu zaliczki można dokonać przelewem na podany przeze mnie rachunek bankowy lub gotówką podczas osobistego spotkania. Pozostałą część honorarium można przekazać również przelewem lub gotówką najpóźniej w dniu ceremonii (bezpośrednio przed nią, ewentualnie zaraz po).

Wieloletnie śpiewanie podczas uroczystości ślubnych oraz wykształcenie muzyczne sprawiają, że mam kontakt z wieloma świetnymi, profesjonalnymi organistami i innymi instrumentalistami. Dzięki temu mogę zapewnić ich udział w Państwa zaślubinach oraz profesjonalne doradztwo.
Scroll to Top
Przewiń do góry