Muzyczna oprawa ślubu – PSALM ŚLUBNY

PSALM ŚLUBNY

Para Młoda może zadecydować o doborze tekstu Psalmu ślubnego (responsoryjnego, pasującego do ceremonii) śpiewanego między czytaniem a Ewangelią podczas ślubnej Mszy Świętej. Najpopularniejsze psalmy to: Psalm 128 (Błogosławiony, kto się boi Pana), Psalm 34 (Przez całe życie będę sławił Pana), Psalm 33 (Pełna jest ziemia łaskawości Pana).

Psalm 128

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie.
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Małżonka twoja jest jak płodny
szczep winny w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dookoła twego stołu.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana!
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
I obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
Przez wszystkie dni twego życia.
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Psalm 34

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana,
a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek,
który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Psalm 33

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Scroll to Top
Przewiń do góry