Muzyczna oprawa mszy ślubnej

MSZA ŚLUBNA

Msza ślubna, wbrew pozorom nie różni się znacząco od zwykłej, coniedzielnej. W trakcie trwania ceremonii jest kilka momentów, gdzie Para Młoda pełni główną rolę i ma udział inny niż pozostali wierni. W zależności od regionu i tradycji panującej w danej parafii mogą różnić się pewne detale (np. kolejność wykonywania niektórych czynności, procesje wszystkich wiernych wokół ołtarza itp.).

Rozpoczęcie Mszy ślubnej

Rozpoczęcie Mszy ślubnej może przebiegać na trzy sposoby:
1. Para Młoda staje w kruchcie kościoła i po dzwonku oznajmiającym początek ceremonii podchodzi do klęczników, gdzie jest witana przez kapłana,
2. Para Młoda staje jw., ale kapłan idzie jej na spotkanie i prowadzi w stronę ołtarza,
3. Pan Młody i kapłan czekają przy ołtarzu, a Pani Młoda po dzwonku podchodzi do Pana Młodego prowadzona przez kogoś z rodziny (zazwyczaj ojca).
Podczas tej części ślubnej Mszy świętej wykonuje się pierwszy utwór ślubny lub typową pieśń pasującą na Wejście.

Liturgia słowa

Jest życzeniem Kościoła, aby przy wyborze tekstów czytań i ich wygłaszaniu czynnie uczestniczyli nowożeńcy lub ktoś z gości. Najczęściej ktoś ze świadków czyta fragment z I Listu Św. Pawła do Koryntian (Hymn do miłości), I Listu Św. Jana Apostoła (Bóg nas umiłował) czy Listu Św. Pawła Apostoła do Efezjan (Miłość małżeńska).

Po wysłuchaniu Ewangelii i Homilii wszyscy wstają, a narzeczeni podchodzą do stopni ołtarza i stają przed kapłanem, który pyta ich o dobrowolność zgody na małżeństwo, wolę wytrwania w wierności oraz gotowość przyjęcia i wychowania potomstwa. Na każde z pytań powinna paść odpowiedź: „Chcemy”.
Następnie wszyscy śpiewają hymn do Ducha Świętego (O Stworzycielu Duchu, przyjdź – zazwyczaj trzy zwrotki). Narzeczeni stają twarzami do siebie, podają sobie prawe dłonie, które kapłan przewiązuje stułą i powtarzają (lub wypowiadają sami) słowa przysięgi małżeńskiej. Jeśli, z jakichś względów (np. medycznych), narzeczeni nie są w stanie wypowiedzieć słów przysięgi, podpisują odpowiednią formułę lub innymi znakami wyrażają zgodę na małżeństwo.

Następnie kapłan błogosławi obrączki, a małżonkowie wymieniają się nimi na znak miłości i wierności, wypowiadając stosowną formułę.
Liturgię sakramentu małżeństwa kończy modlitwa powszechna. Wskazane jest, aby nowożeńcy uczestniczyli w ustalaniu intencji, obejmując nimi rodziców, bliskich i wszystkich zgromadzonych. Często sami nowożeńcy lub świadkowie odczytują wezwania kończąc każde słowami: „Ciebie prosimy…”.

Liturgia Eucharystii

W tej części mszy ślubnej szczególny udział Pary Młodej ogranicza się do tego, że nowożeńcy mogą przynieść do ołtarza dary (chleb i wino). W tym czasie wykonuje się drugą pieśń ślubną do wyboru przez Parę Młodą (np. Ave Maria, Ofiaruję Tobie Panie mój, Pan blisko jest).
Po modlitwie „Ojcze nasz” kapłan wygłasza specjalne błogosławieństwo dla małżonków (Para Młoda klęczy, reszta wiernych zostaje w pozycji stojącej). W niektórych parafiach zostawia się to na koniec, tuż przed błogosławieństwem na rozesłanie.
Po słowach „Przekażcie sobie znak pokoju”, zwyczajowo nowożeńcy podchodzą do Rodziców i przekazują sobie wzajemnie ów znak uściskiem ręki lub objęciem.
Obrzęd Komunii Świętej zawsze rozpoczyna się od Pary Młodej. Może ona przyjąć sakrament pod obiema postaciami. W czasie trwania udzielania Komunii Św. i modlitwy wiernych wykonuje się kolejne utwory (zazwyczaj dwa, choć w niektórych parafiach, jeśli mała liczba gości przystępuje do sakramentu, kapłan kontynuuje celebrę już po pierwszej pieśni).

Obrzędy zakończenia

Ceremonia kończy się uroczystym błogosławieństwem nowożeńców i wszystkich obecnych. Po słowach „Idźcie w pokoju Chrystusa – Bogu niech będą dzięki” rozbrzmiewa pieśń na zakończenie. Wówczas nowożeńcy i świadkowie podpisują akt małżeństwa (w niektórych parafiach formalności dokonywane są tuż przed rozpoczęciem ceremonii). Po chwili modlitwy nowożeńcy wstają i przy akompaniamencie Marsza weselnego (zazwyczaj Mendelssohna lub Wagnera) wychodzą z kościoła. Czasem udają się wcześniej do obrazu Matki Boskiej i tam proszą w krótkiej modlitwie o Jej wstawiennictwo.

Na tym kończy się obrzęd zawarcia ślubu kościelnego lub konkordatowego.

Oprawa muzyczna mszy ślubnej

Muzyczna oprawa ślubu może dziś przebiegać na wiele różnych sposobów. Części zmienne Mszy (czyli pieśń na Wejście, Ofiarowanie, Komunię, Uwielbienie i Wyjście) mogą być wykonane zarówno przez parafialnego organistę, jak i zaprzyjaźnionego lub wynajętego śpiewaka czy instrumentalistę. Najczęściej wygląda to tak, iż organista wykonuje części stałe Mszy, a śpiewaczka, skrzypek czy zespół wykonują utwory ślubne w pięciu wyżej wymienionych momentach. Najważniejsze jest jednak to, aby każdy pomysł konsultować z księdzem i/lub organistą. Najbardziej wyrozumiały proboszcz czy organista może mieć słuszną pretensję, jeśli nie powiadomi się ich z odpowiednim wyprzedzeniem o udziale kogokolwiek z zewnątrz w liturgii, niezależnie od tego, jak profesjonalny będzie. Dotyczy to także samego doboru utworów ślubnych. W niektórych parafiach proboszcz zostawia Młodym dużą swobodę i można wykonać np. piosenki religijne czy świeckie utwory instrumentalne; w innych trzeba się liczyć z tym, że nie będzie wolno wykonać niczego poza pieśniami uznawanymi za liturgiczne, co znacznie zawęża możliwość wyboru.

Scroll to Top
Przewiń do góry